Giften

U kunt uw giften storten op deze bankrekeningnummer:

NL58 INGB 0006684798 t.n.v. Stichting JoCday

Bij voorbaat dank!