Over JoCDay

De JoCDay staat voor Jongeren Christelijke Doven Day. Eén keer per jaar wordt er in het najaar op een zaterdag een programma georganiseerd voor dove/slechthorende jongeren van 12 t/m 35 jaar oud.

De JoCDay staat in het teken van geloof en ontmoeting. Het doel is om te leren over en van het geloof, maar ook dat er ruimte is om elkaar te ontmoeten. Elk jaar staat er een ander thema centraal en is de inhoud van de dag anders. De opzet van de dag kan per jaar iets verschillen, maar over het algemeen is er een vaste opzet. Op de dag zelf doen we spelletjes, luisteren we naar een lezing over het thema, bidden en zingen we samen, volgen we een workshop, eten we samen

Programma:

13.30   Inloop (inschrijven voor de workshop)

14.15   Opening

14.30   Zingen/Preek/Zingen

15.30   IJsbreker/kennismakingsspel

15.45   Pauze

16.15   Workshopronde

17.30   Eten

19.00   Activiteit

20.00   Vrije tijd (voor ontmoeting/spelletjes etc.)

De voertaal is gebarentaal. Ben je doof/slechthorend, maar beheers je de gebarentaal nog niet zo goed? Stuur ons een mail, dan kijken we samen naar een oplossing.

In 2006 werd de eerste JoCDay georganiseerd en sindsdien is er elk jaar een JoCDay (zie archief). De opkomst varieert per jaar, maar gemiddeld komen er 30 mensen. De JoCDay wordt financieel gesteund door de NCBD, het IDP en DCF.

Het bestuur van JoCDay verandert door de jaren heen door leden die afscheid nemen en nieuwe leden die aansluiten. Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter – Linda van Duijn
Secretaresse – Marieke Lanser
Penningmeester – Jantine van den Bosch-Brokking
Bestuurslid – Hendrik Stevens
Bestuurslid – Vacant